DỊCH VỤ SMARTCLOUD

DỊCH VỤ MÁY CHỦ ẢO HÓA / LƯU TRỮ

HẠ TẦNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU

ICSP Cloud giúp doanh nghiệp đã và đang sử dụng công nghệ ảo hóa của VMware tiến nhanh đến quá trình chuyển đổi số (Digital transformation) bởi chiến lược Multi-Cloud cũng như Any Device - Any Application - Any Cloud của VMware. Đặc biệt, ICSP Cloud sử dụng lưu trữ SAN đảm bảo tối đa truy xuất dữ liệu.

Sử dụng nền tảng VMwarw Software Defined Datacenter (SDDC)

Hỗ trợ điều hành và quản lý tự động hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp

Tối ưu cung cấp hạ tầng tích hợp: Máy chủ ảo - computer, bộ nhớ - storage, kết nối mạng - networking và bảo mật - security.

Các dịch vụ quản lý server cloud để chạy các ứng dụng của doanh nghiệp trong cả môi trường private, public và hybrid cloud.