DỊCH VỤ TRUYỀN DẪN VIỄN THÔNG

HẠ TẦNG VIỄN THÔNG TRUNG LẬP

ICSP là đơn vị hợp tác Đầu tư và quản lý hạ tầng độc lập. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ viễn thông cơ bản Truyền dẫn, cáp quang điểm-điểm cho các ISPs tại những khu vực như TP. Hồ Chí Minh | Vũng Tàu | Bình Thuận | Ninh Thuận | Khánh Hòa | Bình Phước | TP. Cần Thơ | Phú Quốc.

Hợp tác đầu tư và cung cấp dịch vụ trong tòa nhà, các khu thương mại, khu công nghiệp như Bitexco, Etow, Ree Tower,...

Hạ tầng truyền dẫn cáp quang, tốc độ truyền dữ liệu Gbps

Độ bảo mật tuyệt đối, đảm bảo kết nối
điểm-điểm

Kết nối 99,99%

Thời gian khắc phục sự cố < 2h

Hỗ trợ kỹ thuận 24/7

Do You Need Our IT Solutions? Get Advice From Our Professionals.